De bruine beer in de Alpen

De bruine beer is een indrukwekkend dier dat in staande positie wel tweeënhalve meter hoog en het mannetje kan circa driehonderd kilo zwaar worden. Vrouwtjes zijn iets lichter en halen maximaal tweehonderd kilo. Een bruine beer loopt gemiddeld zo’n vijf kilometer per uur, maar als hij wordt opgeschrikt of boos wordt kan hij ook wel pieken van vijftig tot zestig kilometer per uur halen.

De Europese bruine beer is een dagdier en leeft over het algemeen solitair. In gebieden waar relatief veel mensen komen is hij ook wel eens ’s nachts actief. Hij is een omnivoor en eet dus voornamelijk plantaardig voedsel zoals vruchten, grassen, kruiden, bast en wortels. Ook eet hij aas, insecten en larven, maar hij kan soms ook hoefdieren als geiten en schapen pakken.

Het Parco Naturale Adamello-Brenta was lang het enige gebied in de Alpen waar de bruine beer nog in het wild voortkwam. In 1996 leefden er naar schatting nog maar vier beren in de streek. Dit aantal was te klein, de leeftijd van de dieren te hoog en de druk op de beesten te groot om nog voortplanting mogelijk te maken. Daardoor was de berenpopulatie gedoemd uit te sterven.

Om dit te voorkomen, startte het Parco Naturale Adamello-Brenta in 1999, samen met de semiautonome provincie Trentino en het Italiaanse National Wildlife Institute het Life Ursus Project. In dit kader werden negen bruine beren vanuit Slovenië in het natuurreservaat uitgezet. Vanaf 2002 zijn ze begonnen zich voort te planten en er zijn inmiddels jonge beertjes geboren. Hierdoor zijn de biologen dichter bij hun doel gekomen om de bruine beer weer deel uit te laten maken van de alpenfauna.

De populatie beren is nu – anno 2010 meer dan dertig exemplaren – zo groot dat een enkeling het in de Brenta-Adamello voor gezien houdt en van hieruit in de noordelijke richting begint te trekken. Enkele jaren geleden dook in het Reto-Romaans-Zwitserse gehucht Santa Maria voor het eerst sinds honderd jaar weer een beer op. Het dier werd Lumpaz gedoopt en wekenlang van grote afstand door een steeds groeiend aantal toeristen gevolgd. Een andere beer ‘wandelde’ enkele jaren geleden vanuit Trentino naar het Duitse Beieren.

Benieuwd naar wat je moet doen als je een beer tegenkomt in de Alpen? Daarover lees je meer in dit artikel. 

Meer inspiratie
Bike explorer

BIKE Explorer, het nieuwe magazine voor de avontuurlijke fietser.

Verklein je voetafdruk

Lees ons nieuwste nummer. Nu te bestellen!

Edelweiss

Lees ons nieuwste nummer. Nu te bestellen!